bharatiya janata party (BJP) logo

Vision

An Abridged Version (English) An Abridged Version (Hindi)
BJP's Manifesto 2014 (English) Addendum:  Manifesto 2014
Manifesto Highlights (English)  Manifesto Highlights (Hindi)
Manifesto Highlights (Urdu) Manifesto Highlights (Telugu)
Manifesto Highlights (Bengali) Manifesto Highlights (Gujarati)
Manifesto Highlights (Malayalam) Manifesto Highlights (Marathi)
Manifesto Highlights (Oriya) Manifesto Highlights (Tamil)
Manifesto Highlights (Assamese) Manifesto Highlights (Maithili)

 

 

Subscribe BJP Newsletter